Snc Wood

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“6502 sayılı Kanun”) ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için aşağıdaki şartlar dahilinde ALICI ve SATICI arasında düzenlenmiştir.

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI

Unvanı : Snc Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : Yazıbaşı Mah. İskele Cad. No:6 Torbalı İZMİR

Telefon : 0232 853 71 21

Faks : 0232 853 71 87

E-posta : info@sncorman.com

MERSİS : 0772120882600001

1.2 ALICI

Adı Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

MADDE 2 – KONU

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.sncwood.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. ALICI İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

2.4. İnternet Sitesi’nin ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu Sözleşme ile ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden SATICI’dan satın alınan ürünün cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, bedeni, adeti, vergiler dahil satış bedeli, ödeme, fatura ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

ÜRÜN
MADDE4 – ÖDEME ŞEKLİ

4.1. ALICI, İnternet Sitesi’nde bulunan ödeme ekranından ürüne ilişkin ödeme şeklini seçer.

4.2. ALICI siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından işbu sözleşme tahtında açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

4.3. ALICI’nın kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanya